پنجشنبه 31 خرداد ماه 1397
05:30 ق.ظ
 
من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» قرار ميدهم؛ يعني اقتصاد مقاومتي عنوان کلّي است، بعد توليد و اشتغال؛ اين مجموع نقاطي است که بايستي همه بر روي آن متمرکز بشوند. مطالبه‌ي من و مطالبه‌ي مردم از مسئولين عزيز و محترم اين است که بر روي اين دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامه‌ريزي انجام بدهند و ان‌شاءالله در پايان سال نتايج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند. [...]
زمانبندي همايش : مهلت ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 95 زمان برگزاري همايش: 19 اسفند 95 آدرس دبيرخانه همايش: ديواندره، خيابان شهيد باقري، دانشگاه پيام نور ايميل: pnudi@mailfa.com تلفن: 38728185 – 087 [...]
@pnudi [...]
در اين نمايشگاه تعداد 55 عکس با ارائه توضيحات لازم از غار باستاني کرفتو به نمايش گذاشته شد. [...]
19 تا 23 مرداد 96 در سايت سازمان سنجش [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
سایت رهیری
سایت ریاست جمهوری
گلستان
دانشگاه نیوز
SID
درخواست ها
دوره مهارتهای تکمیلی
lms
سامانه رسیدگی به امور دانشجویان
آدرس