دوشنبه 8 شهریور ماه 1395
07:11 ق.ظ
 
به گمان من مسئله‌ي اقتصاد در اولويت اول است. يعني وقتي انسان نگاه ميکند، در ميان مسائل اولويت‌دار، از همه فوري‌تر و نزديکتر، مسئله‌ي اقتصاد است. اگر به توفيق الهي، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئله‌ي اقتصاد کارهاي درست و بجا و متقن را انجام دهند، اميد اين هست که در مسائل ديگر، مثل مسائل اجتماعي، مثل آسيبهاي اجتماعي، مثل مسائل اخلاقي، مثل مسائل فرهنگي هم تأثيرگذار باشند. [...]
عفاف و حجاب؛ هويت اسلامي، خودباوري فرهنگي [...]
. [...]
در اين نمايشگاه تعداد 55 عکس با ارائه توضيحات لازم از غار باستاني کرفتو به نمايش گذاشته شد. [...]
. [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
سایت رهیری
سایت ریاست جمهوری
گلستان
دانشگاه نیوز
SID
درخواست ها
دوره مهارتهای تکمیلی
lms
سامانه رسیدگی به امور دانشجویان
آدرس