یکشنبه 11 مهر ماه 1395
12:03 ق.ظ
 
به گمان من مسئله‌ي اقتصاد در اولويت اول است. يعني وقتي انسان نگاه ميکند، در ميان مسائل اولويت‌دار، از همه فوري‌تر و نزديکتر، مسئله‌ي اقتصاد است. اگر به توفيق الهي، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئله‌ي اقتصاد کارهاي درست و بجا و متقن را انجام دهند، اميد اين هست که در مسائل ديگر، مثل مسائل اجتماعي، مثل آسيبهاي اجتماعي، مثل مسائل اخلاقي، مثل مسائل فرهنگي هم تأثيرگذار باشند. [...]
عفاف و حجاب؛ هويت اسلامي، خودباوري فرهنگي [...]
دانشجويان گرامي نظر به تغييرات کلاس ها در زمان انتخاب واحد، شروع کلاس ها از شنبه 17 مهر ماه مي باشد. تمامي کلاس هاي قبل از 17 مهر لغو مي باشد. امور برنامه ريزي کلاس ها [...]
در اين نمايشگاه تعداد 55 عکس با ارائه توضيحات لازم از غار باستاني کرفتو به نمايش گذاشته شد. [...]
. [...]
       
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
سایت رهیری
سایت ریاست جمهوری
گلستان
دانشگاه نیوز
SID
درخواست ها
دوره مهارتهای تکمیلی
lms
سامانه رسیدگی به امور دانشجویان
آدرس